Sagstyper

Udlændingeret

Opholds- og arbejdstilladelser, indfødsret, visum m.m. 

Familieret

Separation og skilsmisse, forældremyndighed, samvær, bopæl, børnebidrag m.m. 

Arveret

Arveret og skifteret.

Socialret

Kontanthjælp, pensioner, arbejdsløshedsforsikring, klager over offentlige myndigheders afgørelse m.v.

Lejeret

Lejekontrakter, lejeforhøjelser, fraflytningsopgørelser, vedligeholdelse, depositum, varmeregnskab, opsigelser m.m.

Ansættelsesret

Feriepenge, ansættelser, opsigelse.

Forbrugerret

Forbrugerkøb, kontrakter, kreditkøb.

Forsikring og Erstatning

Erstatnings- og forsikringsspørgsmål samt klager over sundhedsvæsnet. 

Gæld

Fogedretten, gældssanering, afdragsordninger.  

Andet

F.eks. sager vedrørende ulovlig download af film

 

Retshjælpen hjælper IKKE med: Retshjælpen fører ikke retssager. Retshjælpen udfærdiger ikke dokumenter f.eks. ved køb og salg af fast ejendom og udfylder ikke ansøgningsskemaer. Retshjælpen sagsbehandler derudover ikke i sager af erhvervsmæssig karakter.