Retshjælpen er en selvejende institution, der drives økonomisk gennem støtte over Finansloven. Støtten administreres af Justitsministeriet, der i Retsplejeloven har hjemmel til at yde støtte til driften af retshjælpskontorer. Retshjælpen er uafhængig af private interesser og offentlige myndigheder.

Retshjælpens medarbejdere består at jurister med forskellig baggrund og jurastuderende.